שיחה מרגשת לימי בין המצרים - הרב אלעזר רז

מרן הרב יוסף שלום אלישיב - בשקידת התורה

שיחה לבין המצרים - הרב יעקב חיים סופר

ימי בין המצרים + פרשת מסעי - הרב יעקב חיים סופר

שיחה לבין המצרים - הרב שלמה ברעוודה

ימי בין המצרים ב' - הרב אריה שכטר

ימי בין המצרים א' - הרב אריה שכטר