הרמח"ל - הרב יעקב חיים סופר

פרשת במדבר: תורה לשמה - הרב יעקב חיים סופר

פרשת במדבר: השפעת המקום - הרב יעקב חיים סופר

פרשת במדבר: הכנה למתן תורה - הרב יעקב חיים סופר

פרשת בחוקותי + ספירת העומר - הרב יעקב חיים סופר

הלכות פת שחרית - הרב בן ציון מוצפי

הלכות ברכת המוציא - הרב בן ציון מוצפי

הלכות ברכות - הרב בן ציון מוצפי